16/07/2020

STELLANTIS: nazwa nowej Grupy powstałej w wyniku fuzji Grup FCA i PSA

STELLANTIS pochodzi od łacińskiego czasownika „stello”, oznaczającego „rozjaśniać gwiazdami”. Z powstałej nazwy czerpie inspirację nowe i ambitne połączenie legendarnych marek motoryzacyjnych i silnych kultur korporacyjnych, które razem stworzą jednego z nowych liderów w nadchodzącej erze mobilności, jednocześnie zachowując wszystkie swoje unikalne wartości.

STELLANTIS to połączenie prawdziwie globalnego biznesu, opartego na głębokim talencie, know-how i zasobach zdolnych do zapewnienia zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności w nadchodzących dziesięcioleciach. Łacińskie korzenie w nazwie są hołdem dla bogatej historii obu spółek założycielskich, a odwołanie się do astronomii oddaje prawdziwego ducha optymizmu i energii, które napędzą nadchodzącą fuzję.

Proces tworzenia nowej nazwy rozpoczął się wkrótce po ogłoszeniu Umowy o połączeniu (Combination Agreement), a kierownictwo wyższego szczebla obu spółek, przy wsparciu Publicis Group, było aktywnie zaangażowane w proces.

Nazwa STELLANTIS będzie używana wyłącznie na poziomie powstającej Grupy, jako marka korporacyjna (Corporate Brand). Kolejnym krokiem w procesie będzie zaprezentowanie logo, które wraz z nazwą będą stanowić identyfikację nowej Grupy.

Przewiduje się, że zakończenie fuzji nastąpi w pierwszym kwartale 2021 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków domknięcia fuzji, w tym uzyskania zgody akcjonariuszy obu spółek na ich Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz spełnienia wymogów antymonopolowych i innych wymogów regulacyjnych.