Fiat w Polsce - Youtube

Gwarancja

Wszystkie samochody osobowe marki Fiat zakupione od 1 stycznia 2012, w autoryzowanych punktach sprzedaży Fiata w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów (z wyjątkiem samochodu Fiat Sedici, dla którego przewidziano przedłużenie gwarancji na 3 rok eksploatacji do łącznego limitu przebiegu 100 000 kilometrów liczonego od daty sprzedaży samochodu). W całym okresie ważności tej gwarancji, Klient otrzymuje usługę ASSISTANCE 24h, ważną na terenie całej Europy.

Dodatkowa gwarancja na wady lakiernicze

Nadwozie samochodu objęte jest gwarancją na produkcyjne wady lakiernicze ujawnione w okresie 3 lat od daty sprzedaży.

Dodatkowa gwarancja na perforację

Elementy strukturalne nadwozia pojazdu oraz elementy ruchome nadwozia pojazdu, takie jak drzwi i pokrywy przednia i tylna, objęte są 8-letnią (model Fiat Ulysse 12-letnią) gwarancją na perforację spowodowaną korozją, gdy wytworzy się ona od wewnątrz i przebije na zewnątrz.

W przypadku samochodów sprzedanych do dnia 31 sierpnia 2006 włącznie, w celu sprecyzowania warunków na jakich udzielono gwarancji na perforację blach, Fiat Auto Poland S.A. informuje, że zamieszczone w treści książki gwarancyjnej oświadczenie gwaranta w tym zakresie oznacza, że gwarancją na perforację blach objęte są elementy strukturalne nadwozia pojazdu, czyli wszystkie trwale połączone ze sobą elementy nadwozia, z wyłączeniem drzwi oraz pokryw przedniej i tylnej.

W przypadku gdyby perforacja wystąpiła na elementach nie objętych gwarancją, Fiat Auto Poland S.A. deklaruje indywidualne rozpatrzenie każdego zgłoszenia. Warunkiem uznania takiego zgłoszenia jest przestrzeganie wymogów instrukcji obsługi w zakresie dbałości o stan techniczny nadwozia oraz wykonywanie napraw i obowiązkowych przeglądów w sieci AUTORYZOWANYCH STACJI OBSŁUGI.

Pobierz:

  • treść kontraktu rozszerzającego gwarancję na 3 rok z limitem 150 000 kilometrów (dla samochodów zakupionych począwszy od 01.07.2010 do 31.12.2011) - pobierz
  • treść kontraktu rozszerzającego gwarancję na 3 rok bez limitu kilometrów (dla samochodów zakupionych przed 01.07.2010) - pobierz
  • wzór Książki Gwarancyjnej FIAT (dla samochodów zakupionych przed 01.08.2009) - pobierz
  • wzór Książki Gwarancyjnej FIAT (dla samochodów zakupionych począwszy od 01.08.2009) - pobierz
  • wzór Książki Gwarancyjnej FIAT (dla samochodów zakupionych począwszy od 12.09.2011) - pobierz
  • wzór Książki Gwarancyjnej FIAT (dla samochodów zakupionych począwszy od 02.07.2012) - pobierz
  • szczegółowy opis usług Assistance (dla samochodów zakupionych przed 01.08.2009) - pobierz
  • szczegółowy opis usług Assistance (dla samochodów zakupionych począwszy od 01.08.2009 do 31.12.2011) - pobierz
  • szczegółowy opis usług Assistance (dla samochodów zakupionych począwszy od 01.01.2012) - pobierz

(*) Prezentowane powyżej dane mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
(**) Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumentach gwarancyjnych.