Zdjęcia stanowią tylko ilustrację: dostępne opcje kolorów, tkanin, etc., znajdują się w konfiguratorze.